Минерална вода

Всичко за водата и защо трябва да пием минерална вода за да сме здрави.
тел. за поръчки - 088 880 44 97

 • Минерална вода Хисаря

  цена от 4.50лв.

 • Минерална вода Княжево

  цена от 5.20лв.

 • Минерална вода DEVIN

  цена от 6.69лв.

 • Трапезна вода Дивна

  цена от 6.99лв.

 • Минерална вода Горна Баня

  цена от 5.20лв.

 • Минерална вода Хисаря

  цена от 4.50лв.

 • Минерална вода Княжево

  цена от 5.20лв.

 • Минерална вода DEVIN

  цена от 6.69лв.

 • Трапезна вода Дивна

  цена от 6.99лв.

 • Минерална вода Горна Баня

  цена от 5.20лв.

Значение на водния ресурс върху планетата ни

Все повече се заговори за воден недостиг. Изчерпването на природния воден ресурс се нарежда сред глобалните въпроси, които засягат всяко живо същество. И именно тук много от нас биха си задали въпроса защо сега става така болна темата, а не преди 100, 200 или 1000 години. Ето и отговорите на някои от тях, на база световната криза за вода и множество изследвания, институции и инстанции занимаващи се с тази област:

Водата на планетата ни е в постоянно движение. Като започнем от кръговрата на водата в трите й състояния – течно, твърдо и газообразно, до преминаването й от един регион на планетата в друг.

Проблемът с водата и водните запаси се появява в резултат действията или бездействията на човекът; неговата социално-икономически политика; прираста на населението в глобален аспект и редица други фактори, в които човекът има пръст. Водният недостиг надвишава природните водни ресурси, а това отрежда два водещи отрасъла - физически и икономически. Според физическият недостиг на вода влияние оказват климат, географско разположение, релеф. Според икономическата гледна точка, тук са замесени селско стопанство, домакинства, индустрии.

Защо се появяват области с голям воден недостиг

Населението на планетата расте твърде бързо през изминалите десетилетия. Според най-нови проучвания се очаква през 2050 г. населението на Земята да е 9,5 млрд. души. В най-силна степен този прираст ще се отрази в големите страни по света, където и сега проблемът с набавянето на вода представлява заплаха.

Големите региони с концентрация и урбанизация на маси хора, недостига на вода, за покриване на ежедневните питейни нужди и изтощаването на районите от водни запаси са сред водещите теми в мегаполисите. До следващата година 2015 г. се прогнозира, че недостига на водни запази ще се е увеличил със 70%.

Най-стряскащи са прогнозите, че ако населението на Северна Америка и Европа достигне живота на средностатистическия човек за тези континенти, ще са нужни още 3,5 планети, за да отговорят на нуждите на човечеството.

В резултат недостига на вода на планетата покачва и консумацията на електричество, а оскъдния воден ресурси се възстановява много по-бавно от самите подземни басейни, от които се добиват минералните води за бутилиране.

Какъв изход от създалата се ситуация може да се очаква

Добро управление на водите във всички заинтересовани страни; качествено оползотворяване на повърхностни и подземни води.

В световен мащаб има данни за 276 трансгранични басейна с речни корита, които заемат 50% от сушата. Към тях над 300 са подземни водни басейни, разделяни межди повече от една държави.

Като резултат от всичко казано и направените статистики, става ясно, че ако човечеството иска да оцелява мирно и разумни и в бъдеще, а водните запаси да са достатъчни и за бъдещите поколения, всеки един гражданин на планетата трябва да подходи по-отговорно и природосъобразно спрямо водата на Земята.